สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Publish 2017-11-10 07:55:29     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งผลทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ทำการเกษตร และได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ทำการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหาย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 590 ครอบครัว
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

     ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอน้ำพอง จำนวน 1,200 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้     ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

     อำเภออุบลรัตน์ ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน 530 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 4,937 ไร่ และอำเภอน้ำพอง ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 134 หมู่บ้าน 1,994 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 23,770 ไร่

 

 

ขอบคุณ

Information Division of OHM


เรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์


Suggess News

Recommend News