สายสัมพันธ์แห่งพระราชวงศ์!! "เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" ไม่โปรดเด็กร้องไห้ เรื่องเล่า..เมื่อครั้งพระองค์ภาฯ ยังทรงพระเยาว์ อ่านกี่ครั้งก็ประทับใจ !!

Publish 2017-11-24 10:42:59             เนื่องในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคตในวันต่อมา พระองค์ทรงมีพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชบิดาและยังแบ่งพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่เป็นนิจอีกด้วย

              พระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่แสนจะเรียบง่าย มีเมตตา และมีความสุภาพอ่อ่นโยนเสมอ พระองค์ไม่เคยที่จะทรงกริ้วผู้ใดเลย เมื่อทรงกริ้วก็จะทรงสามารถระงับพระพิโรธไว้ได้ โดยทรงเคยแสดงธรรมประจำพระทัยแก่ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ความว่า โทสะก็เหมือนไฟในตะเกียง ถ้าแรงนักก็ค่อยๆ หรี่ลง แล้วโทสะจะดับหายไปเอง

 

             

 

             ทืั้งนี้ เฟซบุ๊ก รำลึก "เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" In remembrance of Princess Bejaratana Rajasuda ได้เผยแพร่บทความครั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้บทความตอนหนึ่งได้ทรงเล่าถึงเมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังทรงพระเยาว์ซึ่งเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงมีพระเมตตาต่อพระองค์ภาเป็นอย่างมาก             เมื่อครั้งพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพิ่งมีพระประสูติกาลพระองค์ภา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมาเยี่ยมถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน ท่านรับสั่งว่า "ขอฟ้าหญิงเยี่ยมหน่อยนา อยากเห็นหลาน" อนึ่งทราบว่า เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ไม่โปรดเสียงเด็กร้องไห้ ไม่โปรดเป็นอย่างมาก และในครั้งนั้นพระองค์ภายังทรงพระเยาว์มาก ได้เสด็จไปร่วมงานโดยที่ในงานมีการจุดสลุต ก็เกรงว่าจะทรงกันแสง แต่ก็ไม่ทรงกันแสงเลย ท่านเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ท่านทรงมีพระเมตตา ทรงกอด อุ้มพระองค์ภาอยู่นาน รับสั่งว่า "พระองค์ภาน่ารัก" จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงเอ็นดูพระองค์ภาเสมอมา
                         โดยเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ได้ระบุบทความบางส่วนไว้ว่า "ต่อมาอีกประมาณปีกว่าๆ ได้เสด็จไปทรงร่วมงานใดงานหนึ่ง จำไม่ได้แล้ว แต่ที่จำได้แม่นคือในงานนั้นมีการยิงสลุตด้วย พอได้ยินเสียงสลุต พระองค์ภาก็ทรงตกพระทัย กันแสงออกมาตามประสาเด็ก พวกเราก็กังวลกันใหญ่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ได้ยินแล้วจะกริ้วมั้ย...เปล่าค่ะ สมเด็จฯ ไม่กริ้ว กลับแย้มพระสรวลแล้วก็รับสั่งแก้แทนพระองค์ภาด้วยว่า

"จริงๆแล้ว หม่อมฉันเองก็ไม่ชอบเสียงสลุตนัก พระองค์ภากันแสงก็ไม่เป็นไร" นี่แปลว่าทรงรักพระองค์ภามากๆ เลย

(รับสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ)

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา

                           เพจ รำลึก "เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ In remembrance of Princess Bejaratana Rajasudaเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News