งามหน้า!! ปปช.จะไม่ทน ออกโรงแฉ..ขรก.ตัวโกงขึ้นแท่นถูกร้องเรียนสูงสุดแห่งปี (รายละเอียด)

Publish 2017-12-07 09:36:29   วันที่ 6 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติของการร้องเรียนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในไทย ซึ่งเป็นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง มีจำนวน 2,757 รายการ โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบ การจ่ายเงินงบประมาณอย่างมีนัยแอบแฝง เรื่องรับสินบน และเรื่องบุกรุกป่า ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ไต่สวน และได้ข้อสรุปแล้วกว่า 50%

   นายอุทิศ เผยอีกว่า"ตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบรัฐสมัยใหม่ โลกสมัยใหม่ที่ต้องแยกเรื่องส่วนตนและส่วนรวม หากเรายังเอาตำแหน่งหน้าที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ส่วนตน ถ้าคนไทยยังเป็นแบบนี้เราก็จะไม่หลุดพ้นปัญหาคอร์รัปชันและจะเป็นตลอดไป ดังนั้น เราต้องกระตุ้นการรับรู้ ปรับความเข้าใจกันใหม่ เมื่อต้องรับหน้าที่อยู่ในรัฐสมัยใหม่แล้วก็ต้องปรับความคิด แยกแยะเรื่องส่วนตนและส่วนรวมให้ได้ ดังนั้นเราต้องเริ่มสร้างที่คนรุ่นใหม่ ส่วนปัญหาที่เกิดอยู่กับคนรุ่นเก่าก็ต้องเร่งปราบปราม ถ้าทำแบบนี้ได้สังคมเราก็ดีขึ้น" 
     อย่างไรก็ดี สำนักงาน ป.ป.ช.ยังมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศปลอดคอร์รัปชันได้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปราบปรามการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และสิ่งที่เห็นเด่นชัด คือการพร้อมใจร่วมมือกันปราบปรามคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่นำเอาเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ช่องทางการคอร์รัปชันลดน้อยลง

ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.ยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือดัชนีชี้วัด 5 ด้าน คือ
 1.ดัชนีความโปร่งใส
 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
 3.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งภาพรวมการประเมินในปีนี้ พบ 422 หน่วยงานมีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับ 81.53 คะแนน เพิ่มขึ้นจากค่าคะแนนปีก่อน 2.38% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับสูงมาก
    นายอุทิศ ยังกล่าวอีกว่า จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้มีกำหนดมอบรางวัล ITA Awards แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์กำหนด ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์