เป็นบุญตายิ่งนัก!! หาชมยาก พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจาก "ทูลกระหม่อมปู่" (ชมคลิป) !!

Publish 2017-12-07 11:40:28            เนื่องในวันที่ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๓๙ พระชันษา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระนามเดิม คือ หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

             ย้อนชมภาพประวัติศาสตร์ ในพิธีรับขวัญ หรือ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ถือเป็นโบราณราชประเพณี ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยที่น่าจดจำยิ่ง            สำหรับพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดขึ้นใน วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 

           พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทรงเป็น "พระราชนัดดาพระองค์แรก" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

          สำหรับพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ เป็นพระราชพิธีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณ ซึ่งเป็นประเพณีรับขวัญ ให้กับพระราชโอรส พระโอรส, พระราชธิดา พระธิดา ที่ประสูติใหม่ หลักสำคัญพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ก็คือขลิบเส้นพระเกศา (เจริญพระเกศา) ด้วยพระแสงกรรไกรไทย พระราชทานพระนามและราชภัณฑ์เครื่องพระอิสริยยศ ขึ้นพระอู่บรรทมในเปล เมื่อพระราชโอรส พระโอรส พระราชธิดาและพระธิดา บรรทมในพระอู่แล้ว พราหมณ์ไกวเปลและถวายมนตร์เห่กล่อม           ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ ๓๙ พระชันษา ปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : Facebook สารวัตร เถื่อนเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News