เหรียญพ่อหลวงที่ ชาวเขาใช้แทนบัตรประชาชน...ของพระองค์

Publish 2016-09-15 19:17:18ในช่วงสี่สิบปีก่อน ประเทศไทย ประสบปัญหายาเสพติด, การปลูกพืชเลื่อนลอยของชาว เขาทางภาคเหนือ อีกทั้ง ถือเป็นช่วง สงครามความเชื่อเรื่อง "คอมมิวนิสต์" ที่ลามไปทั่วภูมิภาคอาเซียน ด้วยพระราชอัจฉริยภาพ ที่กว้างไกล ด้วยการให้ชาวเขาสามารถ "ยืนได้ด้วยตัวเอง" และหยุดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้

พระองค์ เสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรของพระองค์หลายครั้งโดยทุกครั้งทรงนำ การเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวไปแนะนำให้พวกเขา ทำให้สงคราม การปลูกยาเสพติด และการทำไร่เลื่อนลอยในเมืองไทยยุติลงได้หนึ่งในพระอัจฉริยภาพในด้าน "ทะเบียนราษฎร" อย่างไม่เป็นทางการนั้นคือการที่พระองค์พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ชาวเขาทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์ เหรียญพระราชทานจาก"พ่อหลวง" นี้เป็นที่หวงแหนของชาวเขา

สำหรับเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา เป็นเหรียญที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้แทนบัตรประชาชน สำหรับชาวเขา ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้กัน ลักษณะ เป็นเหรียญห้อยคอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.

ด้านหน้า เป็นพระรูป ร.9 พิมพ์คล้ายๆ กับ เหรียญบาท ปี 2505

ด้านหลัง เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และมีหมายเลขกำกับในแต่ละเหรียญกุศโลบาย ของเหรียญนี้ คือทุกเหรียญ จะมีการตอกโค้ด หมายเลขประจำเหรียญซึ่ง ในยุคนั้นด้วยการอพยพถิ่นฐานของชาวเขาบ่อยครั้งการสำมโนประชากรและการพิสูจน์สัญชาติเพื่อทำบัตรประชาชนนั้นเป็นไปยาก ด้วยเหตุนี้เหรียญนี้จึงเสมือนถือเป็น บัตรประชาชนชาวเขา โดยพฤตินัย นั้นเอง เรียกง่ายๆว่า

"บัตรประชาชนฉบับ ชาวเขา ประชาชนใต้ร่มบารมีของพระองค์ท่าน ..."

 

ขอบคุณข้อมูล : ชาย ลาซาล เลียบริมชาน
Suggess News