อีเวนท์ "ยิ่งลักษณ์" ได้ผล!!! อีสานโพลเผยคนอีสานเห็นว่า "ยิ่งลักษณ์" ไม่ควรจ่ายค่าเสียหาย 3.5หมื่นล้าน ชี้รัฐรับมือข้าวตกต่ำไม่ดี (รายละเอียด)

Publish 2016-11-12 11:38:43อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา" โดยทำการสำรวจระหว่าง 5 - 8 พ.ย.ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,168 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด พบว่า

ร้อยละ 25.1 ระบุ สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำช่วงนี้ เกิดจากรัฐไม่เตรียมมาตรการรองรับ

รองลงมาร้อยละ 17.2 พ่อค้าคนกลาง โรงสีกดราคา

ร้อยละ 16.0 รัฐไม่สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวได้ตามเป้า

 

ร้อยละ 31.7 ต้องการให้รัฐส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวง ช่วยเหลือครัวเรือนชาวนาอย่างยั่งยืน

รองลงมา ร้อยละ 23.1 ต้องการลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม

ร้อยละ 21.1 ต้องการให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชาวนาเข้มแข็งขณะเดียวกัน ร้อยละ 35.0 ให้คะแนนการเตรียมการและการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาลปัจจุบัน อยู่ที่ระดับพอใช้

รองลงมาร้อยละ 28.3 อยู่ในระดับดี

ร้อยละ 22.9 ระดับแย่ ร้อยละ 12.4 ระดับแย่มาก/ล้มเหลว

นอกจากนี้ ร้อยละ 37.2 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่สมควรจ่ายค่าเสียหาย

ร้อยละ 31.8 เห็นว่าสมควรจ่ายค่าเสียหาย

ร้อยละ 30.9 เฉย ๆ ไม่แน่ใจซึ่งเกี่ยวกับประเด็นการเรียกเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท  ก่อนหน้านี้นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า คณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประชุมสรุปความเห็นความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ สตง.และ ปปช.ได้ส่งหนังสือท้วงติงจะเกิดความเสียหายจากการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 56/57 แต่ยังเดินหน้ารับจำนำข้าวต่อไปอีก น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงมีความประมาทร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายในการรับจำนำข้าววงเงิน 1.8 แสนล้านบาท จึงได้พิจาณาการรับผิดตามกฎหมาย กำหนดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์รับผิดชอบเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียว ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหาย 1.8 แสนล้านบาท หรือเป็นเงินต้องรับผิดชอบจำนวน 35,717 ล้านบาท

 

ที่มา อีสานโพล (E-Saan Poll)

เรียบเรียงโดย : วัสดา สำนักข่าวทีนิวส์
Recommend News