เลิกอุ้มคนรวย-เศรษฐี !!! ครม.ไฟเขียวพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บิ๊กตู่สั่งเร่งใช้ให้เร็วที่สุด! เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เลิกอุ้มคนรวย-เศรษฐี !!! ครม.ไฟเขียวพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บิ๊กตู่สั่งเร่งใช้ให้เร็วที่สุด! เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

Publish 2017-03-21 14:14:53

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม ให้เสียภาษีในอัตราเกษตรกรรมเท่าที่ใช้จริงในการประกอบเกษตรกรรม, การกำหนดอัตราภาษีที่อยู่อาศัยให้กำหนดอัตราภาษีแตกต่างไปตามมูลค่าของตัวบ้าน, เพิ่มการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้าง โดยมีอัตราเพดานภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี แต่จะปรับเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกๆ 3 ปี แต่อัตราภาษีสูงสุดไม่เกิน 5%ขณะเดียวกันยังมีการออก พ.ร.ฎ.ลดภาระภาษีได้ถึง 90% เช่น กรณีที่ได้รับมรดกเป็นบ้านพร้อมที่ดินในย่านทองหล่อ ต่อมาราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าของ
          นายณัฐพร กล่าวว่า กรณีคืนภาษีให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือนคืนแก่ผู้ที่ได้รับภาษีคืนในกรณีเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีผิดพลาด ส่วนกรณีที่มีภาษีค้างชำระ ห้ามเจ้าของโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นเป็นการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษี
          ทั้งนี้ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน หลังจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้เวลาเตรียมการ 1 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีภาษีถัดไป


"นายกฯ เร่งให้รีบดำเนินการเพื่อนำออกมาบังคับใช้เร็วที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" นายณัฐพร กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน