โดนแล้ว !!! สรรพากร บุก จันทร์ส่องหล้า ปิดประกาศเรียกเก็บภาษี นายทักษิณ ชินวัตร แล้ว 17,629 ล้านบาท

โดนแล้ว !!! สรรพากร บุก จันทร์ส่องหล้า ปิดประกาศเรียกเก็บภาษี นายทักษิณ ชินวัตร แล้ว 17,629 ล้านบาท

Publish 2017-03-28 12:09:20

ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขตบางพลัด ได้นำหนังสือประเมินภาษีนายทักษิณพร้อมค่าปรับและเงินเพิ่มรวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท ไปติดที่หน้าบ้านพักจันทร์ส่องหล้า เลขที่ 472 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ สน.บางพลัด ร่วมเป็นพยาน ซึ่งการติดหนังสือประเมินภาษีนายทักษิณดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องประเมินภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 329.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2549 ให้กลุ่มเทมาเส็ก ภายใน 10 ปี ซึ่งจะหมดอายุความในวันที่ 31 มี.ค. นี้


ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีของกรมสรรพากร สามารถทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน นอกจากนี้หากไม่พอใจผลประเมินยังสามารถอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่หากนายทักษิณไม่ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนด กรมสรรพากรจะดำเนินการเก็บภาษีทันที และหากผู้เสียภาษีไม่มาชำระ กรมสรรพากรจะใช้อำนาจยึดทรัพย์ เช่น เงินฝากและอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำมาชำระค่าภาษีให้ครบตามที่เรียกเก็บต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน