แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่  ๙  เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์#ขอทรงพระเจริญ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง "สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ " เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์#ขอทรงพระเจริญ

Publish 2017-04-30 19:39:36

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2560 คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายตรวจทางรังสีวิทยาติดตามผลการรักษา
         

ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระปัปผาสะ (ปอด) และการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจเดิม คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2560


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
          สำนักพระราชวัง
          30 เมษายน พุทธศักราช 2560

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน