อนุโมทนาแซ่ซ้อง...สาธุการ!! งดงามยิ่งให้โลกประจักษ์แล้วซึ่งความสงบ  เหล่าผู้แทนองค์กรศาสนาในไทยถวายสักการะ แสดงมุทิตาจิต พระสังฆราช

อนุโมทนาแซ่ซ้อง...สาธุการ!! งดงามยิ่งให้โลกประจักษ์แล้วซึ่งความสงบ เหล่าผู้แทนองค์กรศาสนาในไทยถวายสักการะ แสดงมุทิตาจิต "พระสังฆราช"

Publish 2017-06-29 21:38:21

นับเป็นความเมตตาอย่างสูงสุด ที่สมเด็จพระสังฆราชได้เปิดโอกาสให้ ผู้แทนองค์กรศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมเพรียงกันมาเฝ้าถวายสักการะและแสดงมุทิตาจิต นำมาซึ่งความปลาบปลื้มของประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เปิดกว้างให้ประชาชนอีกหลายศาสนาอยู่ร่วมกันในประเทศได้อย่างมีความผาสุข 
 โดยเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช " ได้โพสต์รูปภาพพร้อมด้วยข้อความระบุว่า "ค่ำวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายหลังการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้มีผู้แทนองค์กรศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมเพรียงกันมาเฝ้าถวายสักการะและแสดงมุทิตาจิตถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้
 


สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
สำนักพราหมณ์พระราชครูฯ
สมาคมฮินดูสมาช
สมาคมฮินดูธรรมสภา
สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ-ข้อมูล : เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน