ไปรษณีย์ไทย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน NAN WINDOWS” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

Publish 2017-11-02 11:28:58       

 

  ไปรษณีย์ไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน NAN WINDOWS” สำหรับกิจกรรมนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประกวด ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ที่มีต่อจังหวัดน่าน ด้วยกล้อง DSLR หรือ สมาร์ตโฟน ในมุมมองใหม่ๆ เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่าน เป็นต้น

          ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ ริมน่าน และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 144,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เรียบเรียงโดย

ภคนันท์ มุมาน