กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และภาคีเครือข่ายนำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,030,000 ตัว

Publish 2017-11-03 17:59:56กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,030,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวง ร.10

​กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 15 โดยร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสา 150 คน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,030,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มุ่งสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศของท้องทะเลไทย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณชายหาดหนองแฟบ จ.ระยองนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชน กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลของระบบนิเวศ เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว ลูกปลาหมึก จำนวน 10,000 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 1,030,000 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานจิตอาสาภาคีเครือข่าย ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยพนักงานเหล่านี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศในท้องทะเลไทย และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข

 

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดระยอง
Suggess News