ชมธรรมชาติ รับลมหนาว ตามรอยพ่อ ในเส้นทางที่ ในหลวง ร.๙ ทรงสร้างไว้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

Publish 2017-11-06 16:47:10ชมธรรมชาติ รับลมหนาว ตามรอยพ่อ ในเส้นทางที่ ในหลวง ร.๙ ทรงสร้างไว้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

หน้าหนาวนี้ลมหนาวสายหมอกของเมืองเหนือน่าจะสร้างความสนใจแก่คนชอบเที่ยว หรืออยากพักผ่อนช่วงปลายปีกันทางทีมงานเลยอยากเชิญชวนกันขึ้นเหนือของไทยสัมผัสลมหนาวและชมสายหมอกยามเช้าโดยท่องเที่ยวแบบเดินทาง ตามรอยพ่อ ในโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชดำริให้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ห่างไกลจาก ๑ใน ๓๘โครงการที่พ่อหลวงของเราทรงพระราชดำริให้จัดตั้งและพัฒนาขึ้น ๑ในโครงการนั้นก็คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้น โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยทอดพระเนตรเห็นพื้นที่แล้ว ประกอบกับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ๙๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๗,๓๖๘ ไร่ ครอบคลุม ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าลั๊ว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในรูปแบบต่างดังนี้
๑.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม สวนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์
– ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได
– ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม มีทั้งผ้าทอขนแกะล้วน และผ้าทอขนแกะผสม
๒.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
– พิธีกรรมเซ่นไหว้เจ้าที่เพื่อการเกษตรให้ผลผลิตที่ดี จะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว
– การเรียกขวัญและผูกด้ายขวัญ พิธีนี้กระทำขึ้นในหลายโอกาส อาทิ ขึ้นปีใหม่ แต่งงาน รับขวัญเด็กแรกเกิด
๓.การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
– น้ำตกทีราชันย์ น้ำตกขนาดกลาง สูง ๓ ชั้น ระยะทางห่างจากศูนย์ฯ ๖ กิโลเมตร
– น้ำตกทีลอเล สูง ๕ ชั้น ระยะทางจากศูนย์ฯ ๑๕ กิโลเมตร เดินเท้าต่ออีก ๓ กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเดินชมธรรมชาติ พรรณไม้ป่า
การเดินทางการเดินท่านสามารถเดินทางได้โดย
จากตัวเมืองชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม.๑๓๒ ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ๑๒๖๖ ขึ้นดอยอีก ๓๐ กิโลเมตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓-๖๑๙-๕๓๓-๔ , ๐๘๓-๓๒๔-๓๐๖๒
ศูนย์พัฒนาโตรงการหลวงแม่ลาน้อย ๑๐๕ ม.๕ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๒๐
โทร.๐๙๓-๑๖๗-๑๖๔๙ ,๐๘๓ – ๐๑๑-๐๗๘๔
ขอบคุณที่มา : www.thairoyalprojecttour.com  และ ศูนย์พัฒนาโตรงการหลวงแม่ลาน้อย
ที่มา FB : เพจ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน@weareitteamsเรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News