ไทยออยล์คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish 2017-11-10 14:42:02เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2017-Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้เป็นเกียรติต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 อีกด้วยในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2017  มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2017 หรือรายชื่อ”หุ้นยั่งยืน” โดยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

     

 

สำหรับบรรณาธิการ

  • เดือนกันยายน 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ของอุตสาหรรมนํ้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) ในกลุ่ม Emerging Markets ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่มีผลประกอบการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยบริษัทที่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ TOP 10% ของอุตสาหกรรมนั้นๆ

 

  • เดือนมกราคม 2557  ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014

 

  • เดือนมกราคม 2559  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นทีหนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016

 

  • เดือนมกราคม 2560  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017

 

  • เดือนกันยายน 2560   DJSI  ได้ประกาศให้ไทยออยล์ เป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า  โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็น ผู้นำด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงานของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานดังกล่าวประกอบด้วย อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน (Coal & Consumable Fuels) อุตสาหกรรมอุปกรณ์และให้บริการสำรวจและผลิตพลังงาน (Energy Equipment & Services) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้น (Oil & Gas Upstream and Integrated) อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) และอุตสาหกรรมบริการคลังและขนส่งน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Storage & Transportation)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นิรมล ลิขิตประธาน                                                                                          กรกฏ  เพชรบุรีกุล

มือถือ  081 624 2991                                                                    มือถือ  081 989 2292


เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์