จังหวัดหนองคาย จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

Publish 2017-11-10 16:53:41วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆ ให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งสามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ ในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย จังหวัดหนองคายจึงจัดงานเนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้น ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบ 62 ปี พสกนิกรชาวจังหวัดหนองคายจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย