อย่าประมาท หลายสิ่งต้องรู้ ไปขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ ช่วงนี้ควรทำอย่างไร?

Publish 2017-12-03 14:44:37ฤดูท่องเที่ยวคาดเดินทาง174,000 คน/วัน ติดตามเพจ Richman can do

ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2560 - 24 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงตารางการบินฤดูหนาว ถือเป็นการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วง High Season ของประเทศไทย โดยคาดว่าช่วง High Seasonในปีนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 174,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 22.2% และในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้น 143,238 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 975 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.2%
ทอท.ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทาง เที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศให้เผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือรถขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางโดยรถยนต์ จะได้รับความสะดวกมากกว่า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511-12 และ AOT Contact Center โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ไว้เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิ การให้บริการจอดรถยนต์ ทสภ. ได้มีการจัดพื้นที่รองรับการให้บริการจอดรถที่อาคารและลานจอดรถยนต์ 1 - 4 ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการจอดรถได้ประมาณ 5,500 คัน และ ทสภ.ยังได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำรองที่อยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ (ลานจอดรถโซน 5) ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถได้กว่า 450 คัน และในกรณีที่ลานจอดรถโซน 1 - 5 เต็ม ทสภ. ยังได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล (ลานจอดรถโซน 6 และ 7) ซึ่งจะสามารถรองรับได้อีกประมาณ 780 คัน รวมทั้งยังมีลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน A และ D ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้อีกถึงประมาณ 1,432 คัน
หากเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 3 วันเป็นต้นไป ทสภ. จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งบริเวณนี้สามารถจอดรถได้กว่า 700 คัน โดย ทสภ. ได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สายพิเศษสำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างบริเวณลานจอดรถระยะยาว โซน C กับ อาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ซึ่งจุดจอดรถ Shuttle Bus จะอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 และผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 5 โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น ทสภ. ยังได้เตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร อาทิ การบริหารจัดการระบบจัดคิวรถแท็กซี่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ} การให้บริการรถเช่าแบบขับเอง, การให้บริการรถ Limousine, การให้บริการรถตู้สาธารณะ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร โดยในส่วนของผู้โดยสารขาออกจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ หรือ Common Use Self Service: CUSS ที่มีสายการบินจำนวน 15 สายการบิน อาทิ สายการบินไทย สายการบินลุฟฮันซ่า สายการบินเธ่ย์ แปซิฟิค ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวใช้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เป็นต้นทั้งได้มีการปรับปรุงห้องสุขาเดิมและมีการเพิ่มจำนวนห้องสุขาใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 จำนวน 2 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 16 ห้อง เป็น 42 ห้อง สำหรับห้องน้ำคนพิการเพิ่มขึ้นจาก 2 ห้อง เป็น 4 ห้อง และภายในอาคารเทียบเครื่องบินอีกจำนวน 6 จุด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ เครื่องสุขภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งได้มีการจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งได้มีการประสานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จัดเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา พร้อมจัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวก และตรวจเอกสารก่อนเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งมีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยและสัญชาติสิงคโปร์สามารถผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางได้เร็วขึ้น


HASTAG : Richman can do  

เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง