อย่าลืม รีบไปใช้สิทธิ ประกันสังคม ใช้ตรวจสุขภาพฟรี

Publish 2017-12-03 15:52:37โค้งสุดท้ายแล้ว อย่าช้า  ติดตามเพจ Richman can do

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ออกมากล่าวย้ำว่า  ให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ปีละ ครั้งทั้งได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ณ สถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ หากพบความผิดปกติ ผุ้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งเต้านม การตรวจห้แงปฏิบัติการและการตรวจหาสารเคมีในเลือด เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเงือด ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และ การทำงานของไต เพื่อหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่พบบ่อย  เช่น เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรือรัง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดอุดตันสำหรับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่ง หากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนอายุ 30-39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี หรือการตรวจน้ำตาลในเลือด อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี หรือการเอ็กซเรย์ทรวงอก ทำได้ปีละ 1 ครั้ง 
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผุ้ประกันตนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพ พื่อผึ้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าใช้สิทธิรับบริการได้ปีละครั้ง  ณ สถานพยาบาลที่ผุ้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการนโยบายนี้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  - 30 กันยายน 2560  มีผุ้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพแล้วกว่า 451,611 คน ซึ่งเบื้องต้นในปีแรก คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท
 


HASTAG : Richman can do  

เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง