รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ

Publish 2017-12-05 21:06:25    วันที่ 5 ธ.ค. 60 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เดินทางลงพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุกทกภัยจำนวน 400 ชุด คือ ที่วัดดอนคัน ม.7 ต.คูขุด 200 ชุด และ ที่ท่าคุระ ม.9 ต.คลองรี อีก 200 ชุด

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในคาบสมุทรสทิงพระในเบื้องต้น เนื่องจากตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร แม้ว่าปริมาณฝนตกจะลดน้อยลงก็ตาม แต่ก็ยังต้องประสบกับภาวะน้ำในทะเลสาบสงขลา หนุนเข้าท่วม และคาดว่าอีกนานมากกว่าสัปดาห์กว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

                                                                                                                                                               นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า นอกจากการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมอบหมายให้ขบวนกรสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดของภาคใต้ ที่ได้รับปลกระทบจากน้ำท่วม จัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ได้สำรวจความเสียหาย และมาขึ้นทะเบียนเอาไว้ยังสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ตามแต่ละประเภทที่เป็นสมาชิก แล้วรวบรวมส่งขึ้นมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหาวิธีการ และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านทางสหกรณ์จังหวัดของแต่ละจังหวัด


                                                                                                                                                                      นอกจากนี้หลังน้ำลดก็จะมีการช่วยกันฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร รวมทั้งพิจารณาอนุมัติทั้งในส่วนของสินเชื่อสหกรณ์ และการลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ความช่วยเหลือให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย สามารถดำเนินกิจการ หรือประกอบอาชีพต่อไปได้

                                                                                                                                                              

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา