อ่านไว้ถึงคราวจะได้รู้!!! "ทนายเกิดผล" เผยเมื่อเกิดอันตรายต่อชีวิต...หากจำเป็นต้องใช้ปืน...ป้องกันตัว แท้จริงแล้วยิงได้กี่นัด?!!

Publish 2017-12-06 15:18:45วันที่ 6 ธ.ค 60 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้เผยแพร่ภาพและบทความรู้ ถึงกรณีเมื่อเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน หากจำเป็นต้องใช้อาวุธปืน ยิงเพื่อป้องกันตน ตามกฎหมาย สามารถใช้อาวุธปืน ยิงคนร้าย ได้กี่นัด 

 คำตอบ...กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า การป้องกันจะต้องทำอย่างไร การป้องกันไม่จำกัดวิธีการ ขอเพียงให้ภยันตรายนั้นๆ หยุดลง และเมื่อพ้นอันตรายแล้ว ก็ให้หยุดทำ ดังนั้น การจะใช้อาวุธปืนยิงคนร้าย เจตนาตามกฎหมายเพียงแค่ ให้คนร้ายหยุดกระทำการอันเป็นอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินเราก็เพียงพอ เช่น คนร้ายไม่มีอาวุธ เราใช้ปืนยิงขู่ หรือยิงขาก็เพียงพอ แต่ถ้าคนร้ายมีอาวุธ เช่น มีด หรือ ปืน เรายิงไป 1 นัด แล้วคนร้ายล้มลง อาวุธมีด หรือ ปืน หลุดจากมือคนร้าย เราคุมสถานการณ์ได้ กรณีนี้ 1 นัดก็เพียงพอ หากยิงซ้ำจนเขาตาย ก็อาจกลายเป็นป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ หรือ มีเจตนาฆ่า 
 

 แต่ถ้าคนร้าย มีอาวุธปืน หรือมีมีด ถูกยิง 1-2 นัดแล้ว ไม่หยุด และยังมีท่าทีเป็นภัยต่อเรา เราก็สามารถยิงซ้ำได้ จนกว่าคนร้ายจะหยุด เพื่อให้เราพ้นภยันตราย (ส่วนความตายเป็นผลจากการถูกยิง ไม่ใช่เจตนาของเรา) ดังนั้น ยิงได้ จนกว่าจะหยุด หยุดแล้ว ... ห้ามยิงซ้ำ ...๓๔๗๕/๒๕๓๒ ผู้เสียหายเข้าไปในบ้านจำเลยและยิงปืน ๑ นัด และแสดงอาการจะทำร้ายจำเลย จำเลยใช้ปืนยิงไป ๖ นัด โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายล้มลงหรือจะหยุดการคุกคามเมื่อใด และผู้เสียหายยังสามารถหลบหนีออกไปจากบ้านของจำเลยได้ เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปเพื่อป้องกันตน และเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด

 

 

ขอบคุณที่มา เกิดผล แก้วเกิดเรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ


Suggess News