ปลอดภัยสุดๆ !! กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “3 ชั้น” ชื่อของคุณ เบอร์ของคุณ สิทธิของคุณ ปกป้องได้ด้วยปลายนิ้ว

Publish 2017-12-07 20:00:07สำนักงาน กสทช. ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “3 ชั้น” ช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. ได้แถลงข่าวการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “3 ชั้น” โดยเปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้นกว่า 120 ล้านเลขหมาย และผู้ใช้บริการบางรายอาจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 เลขหมาย รวมทั้งมีการใช้แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งต้องใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อ้างอิงในการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดใช้งานโดยเราไม่รู้ตัวสำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่นในชื่อว่า “3 ชั้น” เพื่อทำการ “ตรวจ” “แจ้ง” และ “ล็อค” โดยผู้ใช้บริการทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน สามารถดาวน์โหลดผ่าน https://3steps.nbtc.go.th หรือพิมพ์คำว่า “3ชั้น” ผ่าน google play หรือ Play Store และสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ที่ศูนย์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย โดยเลือกสมัครเพียงค่ายที่ใช้งานอยู่เพียงค่ายเดียวเท่านั้น แอปพลิเคชั่นนี้เป็นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงมีความจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานผ่านศูนย์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย จึงทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่ายุ่งยาก และอาจเกิดความลังเลใจการเริ่มใช้งาน แต่เมื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้แล้วจะสามารถป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์โทรศัพท์โดยไม่รู้ตัว

 สำหรับขั้นตอนการใช้งาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถ “ตรวจ” เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในชื่อคุณภายใน 1 คลิก โดยระบบจะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณจากฐานข้อมูลของทุกค่าย 2. “แจ้ง” ระงับเบอร์แปลกปลอมที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณ หรือเบอร์ของคุณที่ขาดหายไปก่อนยืนยันตัวตนที่ศูนย์ให้บริการ และ 3.ผู้ใช้บริการสามารถ “ล็อค” และปลดล็อคการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยตัวคุณเอง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนของคุณไปแอบอ้างการเปิดเบอร์ใหม่ และเมื่อคุณต้องการเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถทำการปลดล็อคจากแอปพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง

“ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 3 ชั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก สำนักงาน กสทช. ต้องการให้ประชาชนมีเครื่องมือของตัวเองในการตรวจสอบ และปกป้องตัวเองจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดำเนินงานร่วมกันกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล และการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้บริการที่กระจายอยู่กับทุกค่ายมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจ แจ้ง ล็อค ให้กับประชาชน” นายก่อกิจฯ กล่าว

ภาพ/ข่าว กานต์พิชชา สลับ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เชียงใหม่