แจงชัด..เขื่อนรัชชประภา สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ตลอดระยะฤดูฝนนี้ ไม่ส่งผลกระทบแน่นอน

Publish 2017-12-07 22:45:30วันที่ 7 พ.ย. 60   นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-ปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนรัชชประภา เพราะขณะนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อยู่ที่ระดับ ๘๗.๙๓ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือ ๔,๔๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๘.๖๔ เปอร์เซ็นต์ เขื่อนรัชชประภา สามารถกักเก็บน้ำสูงสูดที่ ๙๕.๐๐ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง และสามารถรองรับน้ำได้อีก ๑,๒๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้เขื่อนรัชชประภา ได้หยุดระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โปรดอย่าเชื่อข่าวลือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนรัชชประภา โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๒๕๕๓ หรือแผนกเดินเครื่อง เขื่อนรัชชประภา โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๒๕๕๕ ต่อ ๕๑๒๑,๕๑๒๒ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้จากศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ water.egat.co.th และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในคลองพุมดวงและแม่น้ำตาปี ได้จากระบบโทรมาตรของเขื่อนรัชชประภาได้ที่ watertele.egat.co.th/rpb อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภา มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผูอำนวยการเขื่อนรัชประภา-บริหาร กล่าวว่า เขื่อนรัชประภามีน้ำอยู่ในเขือนประมาณ 80% และเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกตลอดระยะฤดูฝนนี้  เราติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลา และเมื่อวันที่6 พ.ย.60 ที่ผ่านมาเราได้ประชุมคอลเฟอเรนซ์กับส่วนกลางพร้อมกับแจ้งพื้นที่ข้างเคียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงอาจส่งผลกระทบมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ โดยเฉพาะแม่น้ำตาปีที่มีต้นน้ำอยู่ที่เขาหลวง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และใหลผ่านมาตามอำเภอต่างๆก่อนที่จะมาท่วมขังในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ปีนีเราได้ประสบการณ์น้ำท่วมมาจากปีที่แล้ว พื้นที่ไดร้องขอถุงยังชิพเข้ามาทางเขื่อนรัชประภาก็พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที ตอนนี้เรามีเครือข่ายต่างๆเช่นแกนนำในชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเชี่ยวหลาน ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทางเขื่อนรัชประภาก็จะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบสถานการณ์น้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และถ้าทางเขื่อนหยุดหรือเดินเครื่องก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบเช่นกัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภา-บริหาร กล่าว

ภาพ/ข่าว เขื่อนรัชประภ

สมชาย  สังข์สนธ์    สำนักข่าวที่นิวส์   จ.สุราษฎร์ธานี