นายกลุงตู่ ใจดี !! ผ่อนผันให้จุดพุล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Publish 2017-12-30 14:13:58รัฐบาลให้ประชาชนจุดพลุช่วงปีใหม่ได้ตามกำหนดเวลา เว้นวัตถุบางชนิดยังคงต้องขออนุญาต ย้ำเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน กำชับเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล พร้อมวอนประชาชนร่วมมือ


พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยอนุญาตให้ประชาชนจุดพลุได้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค.60 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.61 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับ กทม. หรือนายอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัดแต่สำหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ยังคงให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2559 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สถานที่จุดพลุในช่วงปีใหม่ดังกล่าว จะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน แหล่งเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สนามบิน และพลุต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว รวมทั้งให้ผู้จัดงานกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ รับผิดชอบดูแลการดำเนินการในพื้นที่ และให้ประสานพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

/////เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย


Recommend News