ชลบุรี..!! อ.สัตหีบ เปิดโครงการค่ายฟุตบอลเยาวชน ปลูกฝังการรักกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (มีคลิป)

Publish 2018-01-06 12:55:34วันนี้ 6 ม.ค.61  นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนคลองกานดา ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.ท.ประวิทย์ จันทศรีคำ ประธานชุมชนคลองกานดา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ตลอดจนเยาวชนที่เข้ารับอบรมจำนวน 80  คน เข้าร่วมโครงการ และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.พันธ์ศักดิ์ คณโฑแก้ว หัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชน สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ทักษะฟุตบอล ให้กับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย 

 ร.ท.ประวิทย์ จันทศรีคำ กล่าวรายงานว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค การสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ ชุมชนคลองกานดาจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลเยาวชน เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม สร้างแรงจูงใจให้รักการออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งกี่ยวกับยาเสพติด

 นายไพโรจน์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานว่าจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆ ชอบเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี
Suggess News