ขออนุโมทนามหากุศล..พระแซม ยุรนันท์ พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มกันหนาวผู้ยากไร้ชาวเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย จำนวน ๒๑๐ ผืน

Publish 2018-01-10 11:54:31เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้โพสต์ภาพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

 

ขออนุโมทนามหากุศลพระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือพระยุรนันท์ ภมรมนตี) พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มกันหนาวผู้ยากไร้ชาวเมืองกุสินารา จำนวน ๒๑๐ ผืน โดยพระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำเดินทางไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ ที่ขาดแคลนผ้าห่มในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๑๐ กิโลเมตร ในฤดูของแห่งความหนาวเย็น ในช่วงนี้ ๕ องศา ทั้งผู้ชรา เด็ก และผู้พิการ ที่มีบ้านเรือนสร้างด้วยดินเหนี่ยว สร้างด้วยใบหญ้าคามาเป็นบ้านเรือน คลุมความหนาวเย็นแก่สมาชิกในครัวเรือน บ้างบ้านนำฟางที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวมาเป็นที่ปูนอน

การแบ่งปันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ผู้ให้ย่อมมีความสุขใจ ส่วนผู้รับก็ได้คลายจากความทุกข์ที่เหน็บหนาว สิ่งที่เราได้เสียสละออกไปจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบุญกุศลที่ติดต่อเราไปในภพชาติเบื้องหน้า ส่งผลให้ชีวิตเรามีความสุขความสำเร็จ มีอบอุ่นตลอดการ เบิกบานตลอดชีวิตจึงเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจ ผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้น จะบังเกิด ในที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ในที่นั้นๆ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ชาวเมืองกุสินารา ๑ คน ๑ ผืนๆ ละ ๓๕๐ บาท ๖๕๐ รูปี จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด หรือร่วมตามกำลังศรัทธา ขอให้ท่านและครอบครัว อบอุ่นตลอด เบิกบานตลอดชีวิต ร่ำรวยเป็นกิจวัตร ในโครงการส่งความรัก มอบความสุข ให้ความอบอุ่น เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม : พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) กองงานเลขานุการ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒ , +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๔ หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ เริ่มต้นดี ชีวิตดี ได้บุญก่อนใคร ตลอดปี ๒๕๖๑
 

ภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์


HASTAG : พระสงฆ์  

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ