หนองบัวลำภู !! จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Publish 2018-01-13 11:16:33วันที่ 13 มกราคม  2561 ที่ลานกิจกรรมห้างโลตัส  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชารจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในการเปิดงานวันคนพิการสากล  เพื่อรำลึกถึงวันสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ  ได้รับรองแผนการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ  พร้อมกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้มรส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์ อันจะทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ พร้อมทั้งให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม   ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี  2570 ภายใต้แนวคิด  “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย  การแสดงความสามารถ  การจัดนิทรรศการ ผลงาน และผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้พิการ และการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุน งานด้านคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการดีเด่น และคนพิการต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ต่อผู้พิการและองค์กรที่ทำงานด้านคนพิการในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้มอบกายอุปกรณ์ สำหรับคนพิการ  เพื่อให้ผู้พิการนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  และ ผู้ห่มกันหนาว  ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการอีกด้วย

รายละเอียดข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู วรรธนะ ทองดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.หนองบัวลำภู เรียบเรียง