หลวงพี่มีฐานะแต่เข้าถึงภิกษุไม่ยึดติดวัตถุความสบาย...พระแซม บริจาคผ้าห่มกันหนาวให้เด็ก คนยากไร้เมืองกุสินารา (ภาพ) # คนอนุโมทนาแชร์หลายพัน

Publish 2018-01-13 16:22:24จากกรณีพระเอกดัง แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ตัดสินใจโกนหัวบวชใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมรับฉายา ยุตฺตมนฺติโพธิแปลว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประกอบพร้อมแล้ว โดยมีครอบครัวร่วมอนุโมทนาบุญ ขณะมีรายงานเจ้าตัวจะตั้งใจศึกษาธรรมโดยยังไม่มีกำหนดสึก ล่าสุดออกบิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา

       ต่อมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 ม.ค. 61 พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำ พระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือ พระยุรนันท์ ภมรมนตี) ที่เดินทางมาบรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ ออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดชาวอินเดียท้องถิ่นหมู่บ้านอนิรุทวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

 

       ทั้งนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจและงานเผยแผ่ของพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย โดยมีชาวอินเดียจำนวนมากรอใส่บาตร ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู ร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี บวร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์

 

 

       ล่าสุดเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า ฟังนะ ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพพระแซม เล่าถึงการร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กๆและชาวเมืองกุสินารา อินเดีย ซึ่งเห็นแล้วน่าปลื้มใจศรัทธาต่อวัตรปฏิบัติยิ่ง จึงขอนำเรื่องราวที่ดีนี้มาเผยแพร่ต่อดังต่อไปนี้

 

อนุโมทนากับ พระแซม ยุรนันท์ ร่วมบุญกับญาติมิตร

บริจาคผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวเมือง

กุสินารา จำนวน 210 ผืน อนุโมทนาบุญ

กับท่าน และญาติมิตรที่บริจาคทุกท่านค่ะ

เมตตาธรรมค้ำจุลโลก

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ฟังนะเรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว