ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ร่วมเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดงานวันเด็กคึกคัก

Publish 2018-01-13 18:46:35         วันนี้ 13 ม.ค.61 นาวาเอก สุทิน หลายเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ชายทะเล ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะนายทหาร ข้าราชการ ประชาชน เยาวชน กว่า 600 คน ร่วมในพิธี       ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย   การแสดงดนตรีบันเทิง , ซุ้มเกมส์ บ้านบอล , การเล่นเกมส์บนเวที,การจัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเด็กและผู้ปกครอง, การแจกไอศกรีม, การแจกของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วมชมงาน,  การโชว์สุนัขจาก  ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ       นาวาเอก สุทิน หลายเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก ให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความฉลาด มีความแจ่มใสเบิกบาน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณภาพของสังคม และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยเราในภายหน้าต่อไป

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี