ยังห่วงใยไม่เคยลืม!! ผวจ.นครพนม มอบข้าวเปลือกช่วยเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ประสบอุทกภัยในปี 60 ที่ผ่านมา (มีคลิป)

Publish 2018-01-13 18:48:42



ผวจ.นครพนม มอบข้าวเปลือกช่วยเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบอุทกภัยปี 60

     วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่บริเวณวัดศรีบุญเรือง บ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานมอบข้าวเปลือกให้แก่ตัวแทนชาวบ้านปากบังและบ้านพิมาณท่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560



โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จากที่มวลน้ำมหาศาลของจังหวัดสกลนครไหลผ่านมายังจังหวัดนครพนมเพื่อลงสู่แม่น้ำโขงประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ประชาชนจังหวัดนครพนมต้องอยู่กับน้ำนานนับเดือน ทั้งยังส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่จมอยู่ใต้น้ำด้วย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณบ้านปากบังและบ้านพิมาณท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมวลน้ำในครั้งนั้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมก็นำเงินบริจาคของประชาชนมาจัดซื้อข้าวเปลือกสร้างเป็นโครงการธนาคารข้าวขึ้นมา เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้นำไปแปรรูปเป็นข้าวสารและนำไปบริโภคในครัวเรือน



เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจากการสำรวจของทางอำเภอพบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนในพื้นที่บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 และบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 อยู่จำนวน  254 ราย ที่ไม่มีข้าวไว้บริโภค จึงได้มีการพิจารณาให้ตั้งยุ้งฉางเฉพาะกิจขึ้นภายในหมู่บ้าน และตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เก็บรักษา รวมถึงแจกจ่ายข้าวเปลือกแก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยแบ่งเป็นยุ้งฉางเฉพาะกิจบ้านปากบัง 19,000 กิโลกรัม และยุ้งฉางเฉพาะกิจบ้านพิมาณท่า 6,400 กิโลกรัม และในวันนี้จึงได้จัดให้มีพิธีมอบข้าวเปลือกให้กับผู้ที่เดือดร้อน

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ นครพนม