เปิดผนึกแถลงการณ์เป็นครั้งแรก!! สหภาพยอมเผยครั้งแรก กรณีข้อพิพาท หลังกังขา และเข้าใจกันผิด บริษัทผลิตแอร์ชื่อดัง.. (มีคลิป)

Publish 2018-01-13 18:52:31เปิดผนึกแถลงการณ์ถึงข้อพิพาทบริษัทผลิตแอร์ชื่อดังระหว่างสหภาพฯและสมาชิกถึงข้อเจรจาต่อนายจ้าง

ทางสหภาพฯลั่นไม่ได้ประท้วงโบนัส เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับนายจ้างหลังมีการปรับโครงสร้างระบบงานใหม่

ทางสหภาพฯและสมาชิกกว่า1,800คน แลเห็นว่านายจ้างเอาเปรียบจนเกินไปจึงต้องเปิดศึกเจรจา

แม้สังคมจะตราหน้าว่าเรียกร้องมากเกินไปไหม แต่สหภาพฯและสมาชิกยันขอสู้ไม่ยอมถอยเหมือนกัน

ล่าสุดสหภาพฯและสมาชิกของ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)นิคมอมตะนครชลบุรี

กว่า1,800คนยังคงเดินหน้าเปิดศึกเจรจาต่อนายจ้างถึงข้อพิพาทที่ยังหาข้อยุติลงไม่ได้

ซึ่งสังคมไทยก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดถึงข้อพิพาททั้ง2ฝ่าย

และสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดทางนายจ้างก็ได้งัดหมายแข็งขึ้นป้ายเปิดรับสมัครงานหลายอัตราตอบโต้ทางทางสหภาพและสมาชิกแต่ทางสหภาพและสมาชิกกว่า1,800คนก็ไม่หวั่นพร้อมเดินหน้าท้าชนให้ถึงที่สุด

ซึ่งเป็นที่แน่ชัดสังคมบางส่วนซัดแรงว่าเรียกร้องมาเกินไปไหม วันนี้เราจะมาเปิดผนึกคำแถลงการณ์ของทางสหภาพฯ

ว่ามีเนื้อหาและรายละเอียดถึงข้อพิพาทในครั้งนี้ให้สังคมได้รู้กันว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร

แถลงการณ์ฉบับที่1

สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ประเทศไทย เลขทะเบียนเลขที่ ชบ.43 จดทะเบียนกระทรวงแรงงานเมื่อ

วันที่21 กันยายน 2537 เป็นองค์กรนิติบุคคลของลูกจ้างในบริษัทตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 

 

 

 มีสมาชิกสหภาพแรงงานกว่า1,800คน  ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

       1.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่1 ในวันที่ 7กันยายน 2560 เวลา 16.30น.

       2. .การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่2 ในวันที่ 18กันยายน 2560 เวลา 13.30น.

ตัวแทนสหภาพแรงงานได้อธิบายหัวข้อต่างๆที่ตัวแทนสหภาพฯได้ยื่นมาทั้งหมด10ข้อ โดยมีการอธิบายให้ตัวแทนของบริษัทฯได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน อันจะนำไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกัน หลังจากตัวแทนสหภาพแรงงานฯได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลที่เสนอให้ตัวแทนฝ่ายบริษัทฯรับทราบแล้ว ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการนัดเจรจาครั้งต่อไป

           3.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่3 ในวันที่ 25กันยายน 2560 เวลา 13.30น.

           4.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่4 ในวันที่ 4 ตุลาคม2560 เวลา 13.30น.

          5.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่5 ในวันที่ 17ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.

          6.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่6 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.

          7.การเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานครั้งที่7 ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00น.

 

 

 

 

 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้สหภาพแรงงานจึงแจ้งข้อพิพาทแรงงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานสหภาพแรงงานจำนวน 3 ข้อดังนี้

        1.การปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปีและโครงสร้างระดับ/ตำแหน่งงาน

        2. การหักเงินค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

        3. การจัดเวลาการเข้ากะการทำงาน

และในส่วนข้อเรียกร้องของบริษัทฯมีการเจรจาจำนวน 5 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้

วันที่ 1พฤศจิกายน 2560 สหภาพแรงงานและบริษัทฯจึงแจ้งข้อพิพาทแรงงาน  ต่อสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ  จังหวัดชลบุรี และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่าย ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยตั้งแต่ วันที่ พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27ธันวาคม 2560 รวมจำนวน10ครั้ง แต่ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

และจะมีการนัดหน่วยงานหลายๆฝ่ายเข้าร่วมหาข้อยุติถึงข้อพิพาททั้งสองฝ่ายในวันที่15 มกราคม 2561 วันจันทร์ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  สิงห์ทอง   นามมาลา  /สมชาย  แก้วนุ่ม    ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี