วันเด็กโคราชคึกคัก!! เด็กจากทั่วสารทิศ ร่วมตะลุยดินแดนอวกาศท้องฟ้าจำลอง นายก อบจ.เผย..มุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรม ตามแนวทางรัฐบาล

Publish 2018-01-13 19:02:23วันเด็กโคราชคึกคัก   เด็กทั่วสารทิศ ร่วมตะลุยดินแดนอวกาศท้องฟ้าจำลองโคราช  ด้าน นายก อบจ.โคราช  เผยตนมุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรม  ตามแนวทางรัฐบาล “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาเด็กไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา  นครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   ต. โคกกรวด อ. เมืองจ. นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายก อบจ  นครราชสีมา   เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ที่ท้องฟ้าจำลองโคราช   ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสเปิดโลกทัศน์ ใหม่ให้แก่เด็ก   เชื่อมโยงความรู้  กับจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์  นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถ   และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี   และนวัตกรรมใหม่ๆ   สิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ยากขึ้น   ด้วยการเปิดเวทีให้เป็นแหล่งเรียนรู้   แสดงออกรู้จักการทำงานเป็นทีม   และกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง  รู้จักหน้าที่   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  สมดังคำขวัญวันเด็ก  รู้คิด  รู้เท่าทัน  สร้างสรรค์เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาเด็กไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0ด้านกิจกรรมภายในงาน   มีทั้งการประกวดการแข่งขัน  และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์มากมาย  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือกิจกรรมภายในท้องฟ้าจำลอง  และกิจกรรมภายนอกอาคาร  อาทิ  การประกวดส้มตำลีลา   การประกวดสวนถาดแห้ง   การแข่งขันโต้วาที  ในหัวข้อเด็กไทยยุคไทยแลนด์ 4.0   ชมนิทรรศการหุ่นยนต์  โรงเรียนพระทองคำวิทยา    นิทรรศการ 3 ดี    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา    การออกร้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงเรียนสังกัด  อบจ นครราชสีมา    กิจกรรมเด็กเปื้อนสี   กิจกรรมนักข่าวจิ๋ว   กิจกรรมยิงธนู   กิจกรรมฉายหนังประวัติคุณย่าโม    กิจกรรมชมท้องฟ้าจำลอง   กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์ 14   โซนนอกจากนี้    ยังได้รับความร่วมมือ   จากธนาคารออมสิน  มาร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ  และบริษัทซีพีเอฟ   ร่วมออกร้านปรุงอาหารให้กับเด็กๆ   ได้รับประทานฟรีตลอดทั้งงาน   ซึ่งเรียกได้ว่างานดังกล่าว   นอกจากเด็กๆจะได้รับความสุขสนุกสนาน   เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแล้ว    ยังห่อของขวัญของรางวัลกลับบ้านกันอีกมากมาย

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา