“ พระผู้ให้” รู้หรือไม่ฟาร์มโคนมแห่งแรกของไทยสำเร็จเกิดขึ้นได้ในยุค ในหลวง ร.9 ต้นกำเนิดฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค เลี้ยงวัวรีดนมให้คนไทย

Publish 2018-01-18 11:01:59เพจโบราณนานมาได้เปิดเผยข้อมูลและภาพต้นกำเนิดฟาร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทยที่สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ในสมัย ในหลวง ร.9  โดยเปิดเผยข้อมูลว่า...... ๑๗ มกราคม ของทุกปี วันโคนมแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพนี้แก่ปวงชนชาวไทยโดยเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้ จึงถือเอาวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ ให้วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติแทนปัจจุบันรัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” เพื่อดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป
ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องที่พ่ออยู่หัว ร.9 ทรงมอบเป็นของขวัญพระราชทานไว้ให้กับคนไทย เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส


Suggess News

Recommend News