พัฒนาไม่หยุดยั้ง!! จีนเดินหน้าขนเครื่องมือสร้างสถานีวิจัยฯ ขั้วโลกใต้แห่งที่ 5

Publish 2018-01-18 20:15:36

เฟซบุ๊กเพจ China Xinhua News รายงานว่า สมาชิกคณะนักสำรวจแอนตาร์กติก ชุดที่ 34 ของจีน ช่วยกันขนย้ายเครื่องมือทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ลงจากเรือตัดน้ำแข็งเสวี่ยหลง (Xuelong) สู่เกาะอินเอ็กซเพรสสิเบิล (Inexpressible Island) อันเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 5 ของจีน ซึ่งจะเริ่มงานก่อสร้างใกล้กับทะเลรอสส์ของแอนตาร์กติก เมื่อวันอังคาร (16 ม.ค.) ที่ผ่านมา

สถานีฯ แห่งใหม่จะใช้เวลาก่อสร้างราว 5 ปี และจะดำเนินงานสนับสนุนคณะนักวิจัยปฏิบัติภารกิจต่างๆ อาทิ การสังเกตการณ์แผ่นดิน มหาสมุทร ชั้นบรรยากาศ หิ้งน้ำแข็ง การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าติดตามและสังเกตการณ์ในแอนตาร์กติก รวมถึงการสำรวจป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

  

 

 

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส


Recommend News