ปปช.ภาค.3 จัดสัมมนาสื่อมวลชน 8 จังหวัดอีสานใต้ ย้ำสื่อมีบทบาทสำคัญในการปลุกกระแสต้านทุจริต (คลิป)

Publish 2018-02-13 16:07:18วันนี้(13 ม.ค.2561) ที่ ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ปปช.ภาค 3 เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนในเขตพื้นที่สำนักงาน ปปช.ภาค 3 ณ ห้องกันเกรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก พร้อมกับยกระดับภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลุกกระแสสังคมให้รังเกียจและต่อต้านการทุจริต โดยมีสื่อมวลชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษอุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมจำนวน 54 คนผู้ช่วยเลขานุการ ปปช.ภาค 3 กล่าวว่า แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม มี 5 แนวทางสำคัญ คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ทุกฝ่ายต้องรณรงค์ให้สังคมเกลียดชังการทุจริต มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกภาคส่วนร่วมกันขจัดทุจริต และที่สำคัญคือสื่อมวลชนต้องให้ความสำคัญกับการติดตามปลุกกระแสและเปิดโปงการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบ โดยย้ำว่าการดำเนินการของสื่อจะนำไปสู่การลงโทษทางสังคม เพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนเข้าไปรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดโครงการต่างๆรวมทั้งร่วมตรวจสอบกำกับติดตาม ปัญหาการทุจริตต้องแก้ที่ต้นเหตุ และทำให้ปัญหาไม่เกิดดีที่สุด

รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.รมิตา สิงหเสรี(หญิง)
HASTAG :