เปิดความจริง!!! ย้อนประวัติศาสตร์ "ป้อมวิไชยเยนทร์" ที่ขุนนางชาวกรีก "คอนสแตนติน ฟอลคอน" ทูลขอให้ "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ทรงสร้าง!!!

Publish 2018-03-22 08:51:48“สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมป้องกันข้าศึกที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณทางเหนือของปากคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ ตามคำแนะนำของ “คอนสแตนติน ฟอลคอน” หรือ “เจ้าพระยาวิชเยนทร์” ขุนนางชาวกรีก ที่ได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงสร้าง เพื่อป้องกันเรือรบฮอลันดา

ป้อมดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ชื่อว่า “ป้องบางกอก” หรือ “ป้อมวิไชยเยนทร์” โดยมีป้อมคู่กันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก แต่ป้อมคู่ได้รื้อออกไป ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาต่อมาเมื่อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ได้ทรงสร้างพระราชวังที่บริเวณป้อมนี้ จึงได้ทรงปรับปรุงป้อมใหม่ และพระราชทานนามใหม่ว่า “ป้อมวิไชยประสิทธิ์”

 

 

“ป้อมวิไชยประสิทธิ์” เป็นป้อมก่ออิฐ ฉาบปูน มีกำแพงรูปแปดเหลี่ยม 2 ชั้น สร้างขนานกัน กำแพงชั้นในมีหอคอยกลมทรงสอบ 2 หลัง ตั้งอยู่บนกำแพงตรงมุมด้านทิศเหนือและทิศใต้
 

 ปัจจุบันอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ขอบคุณ  

พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทยเรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม


Suggess News