หูเล็ก ...กลัวชะตาจะถึงฆาตไว!! "หลวงปู่ดู่" เฉลยให้..โหงวเฮ้งคนบอกดวงชะตาได้จริงไหม เมตตาแห่งหลวงปู่ดู่ สอน "พูดอย่างไรให้คนสบายใจ" !!

Publish 2018-05-20 14:19:33 


              ตามลักษณะของการดูโหงวเฮ้งของคนจีนที่ว่า ผู้ใดที่มีหูยาวมักจะเป็นคนที่มีอายุยืน ซึ่งผู้เขียนลองสังเกตดูก็มักจะเป็นอย่างนี้จริงๆ หลวงปู่ท่านก็มีใบหูใหญ่และยาว แม้แต่พระพุทธรูปก็มีพระกรรณยาว       

 

 

  

           สุภาพสตรีท่านหนึ่งมากราบหลวงปู่ดู่ และได้เรียนถามถึงความจริงในข้อนี้ เนื่องจากเธอมีลักษณะใบหูที่เล็ก ซึ่งหมอดูหลายคนทำนายไว้ว่าอายุจะสั้น ทำให้เกิดความไม่สบายใจ

 

 

หลวงปู่บอกว่า "หูลิงก็เล็ก ทำไมอายุมันยังยืนเป็นไหนๆ"

              เมื่อเธอฟังแล้วเกิดความสบายใจ นับว่าหลวงปู่มีเมตตาและวิธีการพูดที่ฟังแล้วไม่เกิดทุกข์ ผู้เขียนเคยเรียนถามเรื่องศีลข้อ ๔ มุสาวาทา ว่าในลักษณะใดที่จัดว่าผิดศีล

 

 

  

              หลวงปู่ "บางเรื่องถ้าบอกตรงๆ ผู้ฟังจะไม่ได้รับผล ต้องใช้วิธีเลี่ยงเอา (กุศโลบาย) อยู่ที่เจตนาของผู้พูดว่ามุ่งหวังผลกับผู้ฟังอย่างไร เหมือนกับพระสารีบุตรตอบโจรเคราแดง เมื่อโจรถามว่า การที่ผมเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมามาก ผมจะไปนรกไหม พระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ สามารถรู้เห็นได้ด้วยญาณ ถ้าบอกตรงๆ ว่าแกต้องไปนรก ก็จะเสียกำลังใจ ท่านเลยตอบว่า ใครเป็นคนสั่ง โจรเคราแดงจึงเกิดกำลังใจ เพราะคิดว่าตัวเองไม่บาป เมื่อพระสารีบุตรเทศน์ให้ฟังหลังฉันข้าว ปรากฏว่าโจรเคราแดงสำเร็จเป็นพระโสดาบัน มันมีแง่คิดอยู่นิดเดียวว่าจะพูดอย่างไร"

 

 

หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ วัดป่าเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Recommend News