"ในหลวงร.๑๐" ทรงสวมบทบาทเป็น "หนุมาน" ความสดใสครั้งทรงพระเยาว์!!

Publish 2018-07-26 15:25:48 

             คลิปทรงคุณค่าที่หายากและเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น ครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.๑๐  ยังทรงพระเยาว์และทรงสนพระราชหฤทัยในโขนมาก และมีอยู่ปีหนึ่งในการแสดงปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ทรงเป็นผู้พากย์โขนของนักเรียนแสดงถวายหน้าที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ บรมราชินีนาถ พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์   

 

 

  

          ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ และทรงเป็นนักเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ทรงฝึกหัดโขนร่วมกับพระสหายนักเรียนร่วมชั้นเรียน โดยมีพระอาจารย์จากกรมศิลปากรมาเป็นผู้ถวายการสอน บันทึกในปี ๒๕๐๒

 

 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชบิดาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชมารดา ก็ได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรการเรียนของพระองค์ในชั้นเรียนนี้ด้วย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชบิดาทรงสนพระทัยที่จะฉายพระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าชายพระโอรสอยู่ตลอดเวลา (ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจของเราเหล่าพสกนิกรยิ่งนัก)

 

             ด้วยพระอัจฉริภาพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดนักรบ และทรงสนพระทัยในด้านการทหารและการบิน พระองค์ยังมีความตั้งพระทัยทรงฝึกหัดเล่นโขน นับว่า เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ข้อมูลจาก : เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีตราชบุรี.

ขอบคุณคลิปจาก : กรมประชาสัมพันธ์เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Recommend News