โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ5,327ราย รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ5,327ราย รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย

Publish 2018-11-28 07:48:37


จากรณีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ" ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 5,327 ราย 

 

ทั้งนี้สำหรับรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษนั้น มีทั้งจากสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

 

 

  

 

อย่างไรก็ตามสามารถ

คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/039/T_0001.PDF)

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน