ช็อควงการนางงาม !!! สั่งปลด มิสแกรนด์พัทลุง กลางอากาศ  พร้อมติดแบล็คลิสต์ ไม่ให้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ชั่วชีวิต

ช็อควงการนางงาม !!! สั่งปลด "มิสแกรนด์พัทลุง" กลางอากาศ  พร้อมติดแบล็คลิสต์ ไม่ให้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ชั่วชีวิต

Publish 2017-11-17 10:51:07


 

 กองประกวด Miss Grand Thailand ร่อนจดหมายด่วน ปลด นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 โดยมีใจความของหนังสือดังนี้

Official Announcement
เรื่อง สั่งปลด มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ให้พ้นจากตำแหน่ง
เนื่องด้วยการประกวดในต่างประเทศของ นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ จะต้องถูกสั่งปลดในระหว่างการประกวดที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยต้องการให้กำลังใจในสายสะพายไทยแลนด์ จึงยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
การเดินทางไปประกวดในเวทีต่างประเทศต่างๆทางองค์กรมิสแกรนด์ได้สนับสนุนอยู่เป็นระยะ โดยจะต้องมีการบอกกล่าวกับทางองค์กรเพื่อให้รับรู้ก่อนเนื่องด้วยยังมีตำแหน่งมิสแกรนด์ประจำจังหวัดที่ยังคงต้องดำรงตำแหน่งอยู่ แต่สำหรับกรณี นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว และกลุ่มคนที่ชักชวนไปมิได้บอกกล่าวมายังองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการบอกกล่าวทางคำพูดใดๆ ดังเช่นผู้ประกวดรายอื่นๆที่ขอไปประกวดต่างประเทศก่อนหน้านี้ ซึ่งการกระทำแบบนี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และไม่ให้เกียรติต่อประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง รวมถึงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง โดยกล่าวอ้างกับเวทีที่ไปประกวดในต่างประเทศว่า นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 เป็นนางงามเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เพื่อให้เวทีในต่างประเทศยอมรับและรับรู้ว่าเป็นนางงามที่ไม่ติดภาระหน้าที่และสัญญาต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องไม่เคารพศักดิ์ศรีมิสแกรนด์จังหวัดพัทลุง ทางองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีผลดังนี้
1. สั่งปลด นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว ให้พ้นจากตำแหน่งมิสแกรนด์พัทลุง 2017 และไม่อนุญาตให้ใช้ภาพ ชื่อ และตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์พัทลุง 2017 และ Top 10 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 โดย ติดแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้อีกตลอดไป
2. บุคคลหรือ องค์กร ที่ชักชวนนำพาไปประกวดเวทีในต่างประเทศครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งซ้ำซ้อนโดยมิได้แจ้งกล่าวมาก่อน และถืออภิสิทธิ์กล่าวอ้างในตำแหน่งใหม่ต่อสาธารณะ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในทางกฎหมาย และไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้กลุ่มคนดังกล่าวที่กล่าวอ้างสิทธิซ้อนสัญญาและแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ให้ นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ได้ทำหนังสือชี้แจงและกล่าวขออภัยมายังองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์พัทลุง และจะต้องไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และทางองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ประสงค์ร่วมงานกับองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานในการทำงาน ไม่ยอมจัดการประกวดหานางงามด้วยตัวเอง ชอบช้อนนางงามโดยมิได้ลงทุน ถือเป็นการกระทำที่ไร้มารยาท ไม่ให้เกียรติประชาชนในจังหวัดพัทลุง และไม่เคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม
และในโอกาสนี้ทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต้องกราบขออภัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงทุกท่านที่ท้วงติงมายังกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอให้สัญญาว่าในปีต่อไปจะมีมาตรการในการจัดการขั้นเด็ดขาดกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีนี้ เพื่อความยั่งยืนของการประกวดนางงามในนามมิสแกรนด์ของทุกจังหวัด
หมายเหตุ
การนำนางงามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของมิสแกรนด์ในแต่ละจังหวัดไปเข้าร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาติสามารถกระทำได้ แต่ต้องแจ้งต่อองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อให้องค์กรรับรู้และต้องให้เครดิตกับจังหวัดนั้นๆในตำแหน่งที่ยังคงปฏิบัติอยู่ด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

 

 ทั้งนี้ ลูกปัด รติยาภรณ์ ชูแก้วได้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์พัทลุง 2017 และชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ ตัวแทนจังหวัดพัทลุง ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 ได้เข้ารอบ Top 10 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017  จากนั้นลูกปัด รติยาภรณ์ ชูแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2017 โดย ERM Thailand คุณปวีณา บำรุงรส ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ทำการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด มิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-14 พ.ย.60  ทำผลงานดีที่สุดคือ เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย

  

ภาพจาก มิสแกรนด์พัทลุง  Miss Grand Thailand มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน