วัดกันไปเลย !!! "สุเทพ" ประกาศกร้าว รักประเทศมากกว่าพรรค ...พูดสื่อไปถึงใครนักการเมืองใจแคบ ??

Publish 2016-07-29 11:29:20

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพสดผ่านเฟซบุ๊ก Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ว่าการไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นการทำหน้าที่ของประชาชนผู้รักชาติ เพราะถือว่าบ้านเมืองนี้ประชาชนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่บ้านเมืองของนักการเมือง พรรคการเมือง ไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ตนยอมรับว่า เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้นักการเมืองหลายคนแสดงความเห็นแก่ตัว ใจแคบ คิดเอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าในทางการเมือง ไม่แสดงความรับผิดชอบถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในวันขางหน้า แต่ประชาชนอย่างพวกเราไม่ได้สนใจประโยชน์ทางการเมือง เราไม่ได้ทำเพื่อตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมือง พรรคการเมืองไหนทั้งสิ้น


สิ่งที่เราต้องคำนึงคือประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เราบอกตัวเองตลอดเวลาเรารักประเทศไทยมากกว่าความรักที่จะมอบให้กับพรรคการเมืองพรรคไหน นักการเมืองคนใดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้คุณค่าความสำคัญกับประเทศไทยมากกว่าที่จะให้ราคากับนักการเมืองคนไหน พรรคไหนทั้งสิ้น การไปลงประชามติ ผมถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่จะได้กำหนดอนาคตกันด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้จะต้องเป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับบรรดานักการเมืองหลายพรรค แต่ถือว่าประโยชน์ของชาติเหนือกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล