ตรวจสอบ!!!ความเชื่อมั่นส่วนใหญ่ของประชาชนยังคงเป็น"พล.อ.ประยุทธ์"อยู่หรือไม่??

Publish 2016-10-11 10:24:47

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากประโยคคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเกิดมาจากความน้อยใจ เนื่องจากปัญหานั้นมีที่มาจากคนใกล้ตัว อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล กลับพบว่าประชาชนยังคงมีความเชื่อมั่นเป็นส่วนใหญ่สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็น ถึงสิ่งที่ประชาชนเชื่อใจ และไม่เชื่อใจ รัฐบาลภายใต้การดูแลของ พล.อ.ประยุทธ์ พบว่า สิ่งที่ประชาชนเชื่อใจ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ
ร้อยละ 74.36 เชื่อในตัว พล.อ.ประยุทธ์ เพราะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี พูดจริงทำจริง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและส่วนรวม
ร้อยละ 72.57 เป็นเรื่องการ มีผลงานให้เห็นต่อเนื่อง เห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน
ร้อยละ 61.85 เพราะเป็นรัฐบาลทหารที่ไม่มีนักการเมืองมาร่วม ทำงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเด็ดขาด ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
ส่วนสิ่งที่ประชาชนไม่เชื่อใจรัฐบาล คือ
ร้อยละ 78.09 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ได้  ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ร้อยละ 67.60 เรื่องการสร้างความปรองดองในบ้านเมือง ยังมีความขัดแย้งให้เห็น
ร้อยละ 65.73 ความซื่อสัตย์สุจริต เพราะมีข่าวให้เห็นมากขึ้นเกี่ยวกับการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เช่น โครง การอุทยานราชภักดิ์ ทริปฮาวาย


นอกจากนี้ ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ เรื่อง "โพลมอง ข้ามช็อต สู่โหมดเลือกตั้ง วันนี้ชาวบ้านเลือกใคร"
ร้อยละ 40.1 จะเลือกพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ เพราะเป็นประชาธิปไตย ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน เหมาะกับสถานการณ์ เป็นคนกลางทางการเมือง ป้องกันความขัดแย้งของคนในชาติได้ มีความเป็นผู้นำที่ได้รับความวางใจสูง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพราะกลัวผีทุจริตคอร์รัปชัน และ พล.อ.ประยุทธ์ปราบผีเหล่านั้นได้ เป็นต้น
ร้อยละ 22.0 จะเลือกพรรคเพื่อไทย เพราะเข้าถึงประชาชน นโยบายเข้าถึงคนจน คนรายได้น้อย แก้ปัญหาได้ตรงใจตรงความต้องการ มีความเป็นประชาธิปไตย และชื่นชอบทักษิณ ยิ่งลักษณ์ เป็นต้น
ในขณะที่ร้อยละ 17.4 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเชื่อมั่นนิยมศรัทธานายอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค และคนเก่าแก่ของพรรค ชอบระบบของพรรค และร้อยละ 20.5 จะเลือกพรรคอื่นๆ เพราะ เบื่อหน่ายความขัดแย้ง ไม่ชอบสองพรรคการเมืองใหญ่ ต้องการลองพรรคอื่นเป็นทางเลือก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อัชรา สภาพการณ์