พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จกรุงปารีส และทรงมีพระราชดำรัสประโยคสำคัญ ถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" เสด็จกรุงปารีส และทรงมีพระราชดำรัสประโยคสำคัญ ถึง"ในหลวง รัชกาลที่ 9"

Publish 2017-03-02 15:48:07


เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 09.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังสถาบัน Institut National des​Langues et Civilisations Orientales (INALCO) เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมีประธานสถาบันฯ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยรอรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ความว่า ไทยและฝรั่งเศสมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาช้านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 ทรงใกล้ชิดกับฝรั่งเศส โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงสุด ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีพลวัตที่น่าสนใจ และฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นแรงดลพระทัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทำให้ทรงปรารถนาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ


การสัมมนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าฟังอย่างหนาแน่น โดยนอกจากนักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิชาวฝรั่งเศสจากแวดวงต่างๆ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ฯพณฯ ดร. เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ก่อนเสด็จกลับ ได้เสด็จไปทอดพระเนตรห้องสมุดของสถาบันฯ ซึ่งมีหนังสือภาษาไทย และส่วนหนึ่งได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสถาบันฯ

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา  ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยมีผลการการเรียนอันน่าพึงใจ หลังจากนี้พระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศฝรั่งเศส ณ สถาบันเอโกล เดอ ลา ฌอมป์ซินดิกัล เดอ ลา กูตูร์ปารีเซียง

 

พระองค์เคยได้รับเชิญจากห้องเสื้อปิแยร์บาลแมง ให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้า จำนวน 39 ชุด ในงานแสดงเสื้อผ้าปารีสแฟชั่นวีค (Paris Fashion Week : Spring/Summer 2008) ที่โอเปร่า การ์นิเย กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550  โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตก กับรูปแบบผ้านุ่งไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตัดเย็บโดยช่างจากวิทยาลัยในวังหญิง

ทั้งนี้ทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือ "สิริวัณณวรี" (Sirivannavari) และมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อ "สิริวัณณวรีเมซอง" (Sirivannavari Maison) ทั้งนี้สินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศเพื่อมิให้เกิดการละเมิดหรือลอกเลียน

---------------------------

Cr. Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ภัทราพร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน