แถลงการณ์สำนักพระราชวังฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฉบับที่ ๑

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง"ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"ฉบับที่ ๑

Publish 2017-06-23 20:35:59

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการอ่อนเพลีย หายพระทัยหอบเหนื่อย ปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ และมีพระปรอทสูง จึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกายร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่า พระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปรกติ อีกทั้งมีการอักเสบของพระยกนะ (ตับ) และพระกล้ามเนื้อร่วมด้วย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อรักษาพระอาการประชวรบัดนี้ หลังจากการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง พระปัปผาสะ (ปอด) และพระยกนะ (ตับ) ที่อักเสบดีขึ้นเป็นลำดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท แต่ยังมีอาการปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ ทำให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกาย และทรงพระดำเนิน คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกัน ขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล และทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน