ไม่มีผลต่อความศรัทธา !!!! กรุงเทพโพลเผยผลโพล เงินทอนวัด ไม่มีผลต่อการทำบุญ  ...แต่อยากตรวจสอบอย่างจริงจัง  (รายละเอียด)

ไม่มีผลต่อความศรัทธา !!!! กรุงเทพโพลเผยผลโพล "เงินทอนวัด" ไม่มีผลต่อการทำบุญ ...แต่อยากตรวจสอบอย่างจริงจัง (รายละเอียด)

Publish 2017-07-09 11:29:22

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจเรื่อง เงินทอนกับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยเก็บข้อมูลประชาชนจำนวน 1,193 คน พบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ 
 

ร้อยละ 57.7 เห็นว่า กรณีเงินทอนวัดหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ไม่มีผลต่อการทำบุญ 

ร้อยละ 42.3 เห็นว่า มีผลต่อการทำบุญ 

ร้อยละ 64.7 เชื่อว่า กรณีเงินทองวัดไม่ผลต่อความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 


ร้อยละ 66.1 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ต่อหน่วยงานที่ดูแลพุทธศานา ว่าจะทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น 

ร้อยละ 51.6 อยากให้ใช้มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนาโดยให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ติดตามข่าวอื่นๆ