รู้ยัง..พบลูกหนี้นอกระบบจาก ภาคอีสาน-เหนือ มากสุด เสียทรัพย์จากสัญญาขายฝากพุ่ง เล็งตั้งศูนย์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

รู้ยัง..พบลูกหนี้นอกระบบจาก "ภาคอีสาน-เหนือ" มากสุด เสียทรัพย์จากสัญญาขายฝากพุ่ง เล็งตั้งศูนย์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

Publish 2017-07-13 15:37:53

วงเสวนาหนี้นอกระบบ บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร จัดโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

โดยพ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ พบมากในภาคอีสานและภาคเหนือ และเสียทรัพย์จากการขายฝากมากที่สุด เพราะการขายฝากทำสัญญาในระยะสั้น ประมาณ 3-6 เดือน ทำให้เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันเวลาตามสัญญาพ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวอีกว่า ศนย์ดำรงธรรมและยุติธรรมจังหวัดให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แต่ปัญหาลูกหนี้นอกระบบไม่ได้ลดลง เพราะเจ้าหนี้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายใช้ช่องเอาเปรียบชาวบ้าน ทำให้ที่ดินทำกินหรือบ้านพักอาศัยตกเป็นของเจ้าหนี้ 


"ผมอยากเสนอให้ยกเลิกกฎหมายขายฝาก หลังแก้ไขกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจนสำเร็จมาแล้ว" 

พ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวอีกว่า ตนจะผลักดันศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้เป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจร พร้อมให้ความรู้ คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็น เกี่ยวกับการทำสัญญากูยืมเงิน สัญญาขายฝาก สัญญาจำนองและสัญญาเช่าซื้อ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน