แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (รายละเอียด)

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (รายละเอียด)

Publish 2018-03-06 19:27:40

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 6 มี.ค.2561


 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน