มท.1ย้ำศปถ.ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนน ใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

"มท.1"ย้ำ"ศปถ."ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนน ใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร"

Publish 2018-03-09 11:17:28

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2561 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพลเอก อนุพงษ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า แม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ แต่โดยภาพรวม สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในไทยยังคงสูง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ

 ซึ่งการประชุมในวันนี้ของ ศปถ.จะได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงสงกรานต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงดังนี้  ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 10 เมษายน 2561 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เหลือน้อยที่สุด 

รวมทั้งมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง 109 อำเภอใน 52 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาถึงการบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของ 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุยัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
   พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ศปถ.ได้ให้ความสำคัญกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชนในระดับพื้นที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน