"นิด้าโพล" ชี้ รัฐเร่งแจงพ.ร.บ.คอมฯให้ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้ง

Publish 2016-12-25 11:51:35

วันนี้ ( 25 ธ.ค.)   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เ ปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สงครามไซเบอร์" โดยทำการสำรวจความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค.59 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,501 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการต่อต้าน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเครือข่ายพลเมืองชาวเน็ต และแนวร่วมอีกหลายกลุ่ม  ด้วยการประกาศสงครามไซเบอร์ และแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง
         
จากการสำรวจ เมื่อถามถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.62 ระบุว่า ใช้อินเทอร์เน็ต ขณะที่ ร้อยละ 35.38 ระบุว่า ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

 

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการต่อต้าน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเครือข่ายพลเมืองชาวเน็ต และแนวร่วมอีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ด้วยการประกาศสงครามไซเบอร์ และแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ซึ่งในจำนวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.39 ระบุว่า เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย รองลงมา ร้อยละ 19.90 ระบุว่า เป็นการพิสูจน์ศักยภาพหน่วยงานภาครัฐว่าจะสามารถรับมือ สงครามไซเบอร์ ได้แค่ไหน ร้อยละ 17.11 เป็นวิธีการที่เหมาะสม เพราะรัฐไม่ยอมฟังเสียงต้านของประชาชนบางส่วน ร้อยละ 11.44 ระบุว่า มีการเมืองอยู่เบื้องหลังกลุ่มต่อต้าน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 

ขณะที่ร้อยละ 7.53 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องของเด็กเกรียนต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง ร้อยละ 1.96 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ และเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่ยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน และข้อกฎหมายยังคลุมเครือ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกวิธี , ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐบาลไม่ควรปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต , บางส่วนระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มต่อต้าน เพราะ พ.ร.บ.ฉบับใหม่จะช่วยคัดกรองข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน และร้อยละ 22.27 ไม่ระบุ/เฉยๆ

 

สุดท้าย เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการของภาครัฐต่อสงครามไซเบอร์ ในครั้งนี้ พบว่า ในจำนวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.53 ระบุว่า  รัฐเร่งชี้แจงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนจะได้ช่วยลดข้อขัดแย้งลง รองลงมา ร้อยละ 30.62 ระบุว่า หาวิธีการป้องกันการแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 25.46 ระบุว่า ควรสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย ร้อยละ 15.98 ระบุว่า ยอมอ่อนข้อประนีประนอม โดยยอมทบทวนกฎหมาย ร้อยละ 3.61 ระบุว่า ไม่ต้องสนใจอะไร และเดินหน้าประกาศใช้กฎหมาย ร้อยละ 0.82 ระบุอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาลควรเจรจา และควรรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน และควรใช้กฎหมายไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักของธรรมาภิบาล และร้อยละ 12.89 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ/เฉยๆ


 

 

วิทย์ณเมธา  สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว