ใครคือ ไอ้โม่งสรรพากร ?? 5 ปีแห่งการปล่อยปละละเลย ภาษีหุ้นชินคอร์ปจนคดีใกล้ขาดอายุความ !!!

ใครคือ "ไอ้โม่ง"สรรพากร ?? 5 ปีแห่งการปล่อยปละละเลย "ภาษีหุ้นชินคอร์ป"จนคดีใกล้ขาดอายุความ !!!

Publish 2017-03-13 12:03:18

กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งสำหรับมหากาพย์ภาษีหุ้นชินคอร์ป กรณีเรียกเก็บภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ป ของ นายทักษิณ ชินวัตรและครอบครัวชินวัตร  หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือแจ้งเตือนกรมสรรพากรให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปฯ ให้เรียบร้อยก่อนคดีจะขาดอายุความในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ด้านนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเรียกเก็บภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ป ว่า สตง. ได้ยืนยันให้รัฐบาลสั่งการให้กรมสรรพากรเก็บภาษีนายทักษิณ จำนวน 12,000 ล้านบาท จากการหลีกเลี่ยงภาษีในการขายหุ้นของชินคอร์ปให้กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์ โดยให้ใช้มาตรา 61 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 31 มี.ค.60 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของอายุความ 10 ปีทั้งนี้กรณีการขายหุ้นชินคอร์ป เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 และต้องยื่นแบบภายใน 31 มีนาคม 2550 ซึ่งนายทักษิณ ไม่ได้แสดงรายได้จากการขายหุ้นเพื่อเสียภาษี โดยการประเมินภาษีจะหมดอายุความในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งทางกรมสรรพากรไม่เคยออกหมายเรียกนายทักษิณภายใน 5 ปี

คำถามคือว่าทำไมกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง  ถึงปล่อยปละละเลยให้เรื่องนี้ล่วงเลยมาถึง 5 ปี โดยไม่แสดงท่าทีใดๆกับเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งคดีจะขาดอายุความปลายเดือนนี้

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร เปิดเผยว่า ในที่ประชุมนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาข้อหารือทั่วไปของกรมสรรพากร เกี่ยวกับมาตรา 19 ประมวลรัษฎากร กรณีที่ผู้ยื่นแบบเสียภาษี แต่เสียภาษีไม่ครบ ซึ่งกรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี แต่ต้องออกหมายเรียกภายใน 5 ปี หากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษีได้ และในกรณีหากกรมสรรพากรไม่ได้ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี จะสามารถขยายเวลาออกหมายเรียกตามอำนาจมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง ของประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

 


 ทางคณะกรรมการ ได้พิจารณาตามประเด็นของกรมสรรพากรกรณีขยายเวลาหากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ว่า ไม่สามารถขยายเวลาออกหมายเรียกได้ เพราะตามมาตรา 19 เขียนไว้ชัดเจนว่า ต้องให้กรมสรรพากรดำเนินการออกหมายเรียกภายใน 5 ปี เพราะต้องให้สรรพากรเร่งรัดตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ มาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง การขยายเวลาการออกหมายเรียกจะต้องเป็นการให้คุณแก่ผู้เสียภาษี ไม่สามารถให้โทษกับผู้เสียภาษีได้

โดยการหารือนี้เป็นการหารือทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกราย ไม่ได้เจาะจงกับการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เท่านั้น ซึ่งการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรจะดำเนินการประเมินภาษีหรือไม่

นายประภาศกล้าวทิ้งท้ายว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ทำให้ประเมินภาษีไม่ได้นั้น จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณาว่าหากเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าต้องออกหมายเรียก แต่ไม่ดำเนินการ ก็จะมีความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

 

เรียบเรียง วิลา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน