ช้อปเลย 10-14 พ.ค.นี้ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสัญจร ครั้งที่ 3 สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น

ช้อปเลย 10-14 พ.ค.นี้ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสัญจร ครั้งที่ 3 สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น

Publish 2018-05-11 16:58:14

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” โดยมีนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รอง ผบ.มทบ.18 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พันตำรวจโท ชัยชนะ สุดสง่า สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสระบุรี
นายภคภูมิ  บุตรโพธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และนายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ HomePro สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี

            นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง โดยเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro) ในการสนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค และในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 แล้ว ในพื้นที่โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายร่วม 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจาก “อัตลักษณ์อำเภอ” (13 อำเภอในจังหวัดสระบุรี) อาหารสดพร้อมทาน อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ผักผลไม้ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รวมทั้งสินค้าจากโอทอปพุแค จังหวัดสระบุรี ผ้าไหมคีมมะอุ – สวนหม่อม จากจังหวัดนครราชสีมา ก็นำมาแสดงและจัดจำหน่ายในงานนี้ด้วย

  
         ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของ 13 อำเภอ ในจังหวัดสระบุรี ที่นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน สวนพฤกษศาสตร์พุแค ของอำเภอเมือง ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของอำเภอพระพุทธบาท อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ของอำเภอวิหารแดง เทศกาลโคนมแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก ซึ่งแต่ละอำเภอจะมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นประจำแต่ละอำเภอนั่นเอง การดำเนินงานครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ที่ลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สนใจหารายได้เพิ่ม ได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการค้าขายสินค้า ก็ต้องขอชื่นชมจังหวัดสระบุรี ที่ได้กรุณานำสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาหรืออัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนทั้ง 13 อำเภอ และสินค้าอีหหลากหลายจากจังหวัดใกล้เคียง มาจัดจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย และขอให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่สุดยอดของดีในแต่ละท้องถิ่น และขอให้การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น สำเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะส่งผลให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐต่อไป

 


         กรมฯ ต้องขอขอบคุณบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาคมการท่องเที่ยว บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) สระบุรี จำกัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอเชิญชวนชาวสระบุรี ชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว มาร่วมกันอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ในงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” นี้ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ HomePro สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และพี่น้องกลุ่มเกษตรกร ให้ได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตามนโยบายตลาดประชารัฐนี้ อธิบดีกล่าวเชิญชวนในตอนท้าย 

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย

ติดตามข่าวอื่นๆ