Miracle of Candle จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

Miracle of Candle จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

Publish 2018-07-18 11:25:42


เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา โดยการทำเทียนมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับเริ่มจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่นเป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุและปัจจุบันการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษา

 

 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเยือนชุมชนคนทำเทียนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียนช่วยแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือทำบุญถวายแก่วัดวาอารามทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

 

 ในนามของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานีขานรับนโยบายพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแมและบ้านเทียนหอมเดชอุดม จัดงาน Miracle of Candleมหัศจรรย์เทียนพรรษาจากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลกภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”ซึ่งเป็นมากกว่าผลงานพระราชนิพนธ์เพราะมีการแฝงข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตที่สามารถปรับเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเอาไว้อย่างแยบยลพระมหาชนกทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับการทำเทียนพรรษา แม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจมีอุปสรรคแต่ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จความงดงามของต้นเทียนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวการร่วมมือร่วมใจ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือ  มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำลวดลายไทย ความเพียรพยายามแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนแต่ละต้นอย่างวิจิตร ทำเทียนให้เป็นลายไทยและนำไปติดบนต้นเทียนอย่างประณีตส่วนฐานมีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนาและความเป็นไปในสังคมตามยุคสมัย กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่โดยภายในงานจะได้พบกับความงดงามของพระมหาชนก นางมณีเมขลาปูยักษ์และปลายักษ์ พร้อมชมการจำลองบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืนครั้งแรกในศูนย์การค้า และหนึ่งเดียวในโลกผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่  ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

        คุณชาลิดาพูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม,คณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษาและขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
             นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานียังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียม รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด 2 ประตูทางเข้าเคเอฟซีเพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ บริเวณทุ่งศรีเมืองในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 รอบการรับส่งทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา06.00-18.00น.ฟรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน